cross

2014an eskatuta, HONDARRA draga 2015ko irailan funtzionatzen hasi zen, eta berari esker Baiona-Euskal Herriko Markataritza eta Industria Ganbarak, Baionako portu emakidadun, itsas sarbideak eta kanalak kanpoko baliabiderik gabe mantentzen ditu. Espainiar enrpesa batek, Astilleros de Murueta, eraiki zuen, eta bere neurriak Boionako portuari guztiz moldatuta daude.

HONDARRA draga

62,3 metro luzaeraz, 13,40 metro zabaleraz eta 4,6 metro sakoneraz. Bere neurriak, guztiz egokituak, kai-muturra erabiltzeko aukera ematen diote, konpontze teknikoak egiteko.


%100 bildutako hondarra
kostaldean ezarrita dago

Baionako portu oinarrizko dragatze beharreei erantzuna emateko ontzi honek sedimentu ateratzeko bi teknika ezberdinak erabiltzen ditu: beso giltzatu bat, sedimentuak bokaleraino arrastaka eramaten duena (lubanarro/kanal), barneko kanaletan Grenet zubiraino, eragiketa arloa eta Saint Bernardeko hurbiltze arloa barne, eta portuko hainbat kaialdeetako kanalak dragatzeko zama-garabi bat.

Ezinbesteko tresna bat da, lurralderen zerbitzuan etengabe. Hondarra dragak Aingeluko itsasertzeko higadura mugatzeko aukera ematen du horrela, hamar urtez gero, %100 bildutako hondarra kostaldean ezarrita dago.

HONDARRA dragari buruz bideoak

Atal berean

Validez pour rechercher ou Echap pour quitter